Политика за лични данни

Сдружение България Танго е отговорна неправителствена организация и обработва вашите лични данни в съответствие с Реламент (ЕС) 2016/6779 на Европейския Парламент и на Съвета (GDPR).

Затова бихме искали да Ви информираме накратко и по разбираем начин за начина на обработка на Вашите данни.

 

Лични данни, които обработваме:

  • Име и фамилия
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер
  • Град на пребиваване
  • Снимки с вас (при изрично съгласие – виж по-долу раздел Снимки)

 

Произход на личните данни, които обработваме

Личните данни са ни предоставени директно от Вас. Ние не получаваме/ купуваме лични данни от когото и да било.

 

Цели на обработване на лични данни:

Личните данни обработваме само ако Вие сте ни ги предоставили за целите на организацията на София Танго Фестивал, а именно – за да осигурим Вашето участие в събитието и семинарите, които се провеждат, както и да можем да Ви предоставим необходимата информация за събитието, града и като цяло информацията, която ще Ви бъде необходима по време на престоя Ви в рамките на Фестивала.

Ние не обработваме лични данни с търговки цели.

 

Правно основание за обработката на личните данни

Ние обработваме личните данни въз основа на Вашето заявление за участие в София Танго Фестивал.

В контекста на GDPR нашето правно основание е дефинирано в чл. 6, т.1, б.“б“ от Регламента, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора (преддоговорни отношения).

Предвид мащабността на събитието и с оглед гладката организация на мероприятията по време на фестивала и Вашата удовлетвореност, ние не можем да гарантираме участието Ви в събитието, ако не ни снабдите с Вашите данни и Вашите предпочитания.

 

Съхранение на лични данни. Срок на съхранение.

Вашите данни се съхраняват на дейта сървъри на територията на ЕС, обслужвани от SiteGround в съответствие с GDPR, както и в клауд пространство, обслужвано от Google в съответствие с GDPR.

Обработваме данните Ви в рамките на времето, през което е налице целта за обработването им, а именно – до края на конкретното събитие и за не повече от 5 години след това, на основание нашия легитимен интерес от доказване на надлежното изпълнение от наша страна на услугата по нашето договорно отношение.

След изтичане на този срок ние изтриваме данните.

 

Предоставяне на данни

Ние не предоставяме Вашите данни на трети страни, други държави или на когото и да било.

 

Вашите права

В светлината на горното Регламентът за защита на личните данни вие разполагате с правото да изискате от Сдружението достъп, корекция и ограничаване на използването на данните, свързани с Вас, като ние ще направим това без ненужно забавяне.

Ако не желаете всички или част от Вашите данни да продължат да бъдат обработвани от Сдружението за някоя конкретна цел, Вие по всяко време можете да изискате това от нас чрез искане в свободен текст, изпратено на електронната поща, посочена по-долу.

В случай на нарушаване на Вашите права, може да се свършете с нас или с компетентния орган, информация за които е посочена по-долу.

Ако Ви е необходима допълнителна информация относно политиките ни за лични данни или искате да упражните някое от правата си, не се колебайте да се свържете с нас на електронна поща: info@sofiatangofestival.com или на адреса/телефона, посочен по-долу.

 

Контакти

Информация за нас:

Име: Сдружение България Танго
Адрес: бул. „Янко Сакъзов“ 9Б, 1504 София, България
Ел. Поща: info@sofiatangofestival.com
Уебсайт: www.sofiatangofestival.com
Телефонен номер: +359 887 782740
Лице за контакт: Мира Джонева

Информация за компетентния надзорен орган:

Име: Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. „Цветан Лaзаров“ 2, 1592 София, България
Телефонен номер: +359 2 915 3 518
Ел. Поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Снимане

С цел да увековечим чудесното ни преживяване и доколкото София Танго Фестивал е публично събитие, което ние имаме легитимен интерес да популяризираме, по време на събитието ще има фотографи и оператори и Вие може да бъдете сниман или записан.

Правата върху снимките и видеата принадлежат на Сдружението, като ние можем да ги използваме по какъвто намерим за добре начин, без да Ви дължим възнаграждение за използването и публикуването им. Доколкото София Танго Фестивал е публично събитие и въз основа на нашия легитимен интерес от промотиране на събитието, Сдружението ще публикува снимки от събитието в социалните мрежи и на www.sofiatangofestival.com.

Може да посикате от нас конкретни или всички снимки с Вас да не бъдат публикувани чрез искане в свободен текст, изпратено на info@sofiatangofestival.com. Също така по всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие за публикуване на снимки с Вас.

Follow us

Facebook event Instagram profile

Contact Us

Mira Karadilova

+359 887 782 740

info@sofiatangofestival.com